:not

Podsumowanie

Pseudoklasa :not sprawia, iż własności są stosowane do elementów, które nie spełniają podanego kryterium.

Składnia

selektor:not(selektor) { własności }

Przykłady

*:not(DIV) { color: red; }

Przykład nada czerwony kolor czcionki wszystkim elementom za wyjątkiem elementów DIV.

input:not([DISABLED]) { border-color: green; }

Przykład nada wszystkim elementom INPUT, które są aktywne (nie są DISABLED), zmieni kolor obramowania na zielone.

input:not([TYPE=PASSWORD]) {własności }

Przykład przydzieli własności wszystkim elementom INPUT, które mają atrybut TYPE inny niż PASSWORD.

*:not(P) {własności }

Przykład przydzieli własności wszystkim elementom innym, niż P.

a:not(:hover) {własności }

Przykład nada własności wszystkim elementom A, na których nie stoi kursor. Jest to równoważne z:

a:link:visited {własności }
body > input:not([disabled]):not([type=text]) {własności }

Przykład przypisze własności wszystkim elementom INPUT, które są dziećmi BODY oraz, które nie mają atrybutu DISABLED i jednocześnie nie są typu TEXT.

Notatki

Pseudoklasa :not nie może być negowana przez inne :not.

Specyfikacje

Zobacz także

:before, :after, content, :empty