border-bottom-style

Podsumowanie

border-bottom-style ustawia styl linii dolnego obramowania bloku.

Składnia

border-bottom-style: <border-style> | inherit

Wartości <border-style>

none 
Bez obramowania.
hidden 
Podobnie jak 'none', oprócz sytuacji konfliktu rozdzielczości obramowania dla elementów tabeli.
dotted 
Seria kropek.
dashed 
Seria krótkich kresek lub odcinków linii.
solid 
Pojedyncza, prosta, ciągła linia.
double 
Dwie proste linie, które dają w sumie liczbę pikseli zdefiniowaną jako border-width.
groove 
Efekt wyrzeźbienia.
ridge 
Przeciwieństwo groove. Obramowanie wydaje się trójwymiarowe (zapowiadane).
inset 
Sprawia wrażenie, że blok jest zapadnięty.
outset 
Przeciwieństwo inset. Sprawia, że blok wydaje się trójwymiarowy (wysunięty).

Powiązane własności

Przykłady

Zobacz przykład

element {
    border-bottom-size: 1px;
    border-bottom-style: dotted;
    border-bottom-color: #000;
}

Notatki

Jeżeli wartość border-style nie jest ustawiona, wtedy twoje obramowanie nie pojawi się, ponieważ domyślna wartość jest ustawiona na none.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'border-bottom-style' in that specification.
Candidate Recommendation No significant change
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'border-bottom-style' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 1.0 5.5 9.2 1.0
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) 7.0 (Yes) (Yes)

See also