border-top-width

Podsumowanie

border-top-width ustawia szerokość górnego obramowania bloku.

Zobacz własciwość border-bottom-width, aby uzyskać więcej informacji.