-moz-box-pack

Ostrzeżenie:

This is a property of the original CSS Flexible Box Layout Module standard which is being replaced by a new standard.

Podsumowanie

W aplikacjach opartych na Mozilli -moz-box-pack określa jak pudełko wpakowuje swoją zawartość w kierunku swojego układu. Efekt tego jest widoczny tylko wtedy, gdy w pudełku jest dodatkowa wolna przestrzeń.

Kierunek układu zależy od orientacji elementu: poziomej lub pionowej.

  • Wartość początkowa: start
  • Dotyczy: elementy z własnością CSS display o wartości -moz-box lub -moz-inline-box
  • Dziedziczony: nie
  • Procenty: nie dotyczą
  • Wartość wyliczona: jako określone

Składnia

-moz-box-pack: start | center | end | justify

Wartości

start
Pudełko wpakowuje zawartość od początku, zostawiając dodatkową wolną przestrzeń na końcu.
center
Pudełko wpakowuje zawartość w środku, dzieląc dodatkową wolną przestrzeń pomiędzy początek i koniec.
end
Pudełko wpakowuje zawartość na końcu, zostawiając dodatkową wolną przestrzeń na początku.
justify
 ?

Przykłady

hbox.example {
	-moz-box-pack: end; /* przesuwa zawartość na prawo */
}

Notatki

Krawędź pudełka, określona jakostart dla celów wpakowywania, zależy od orientacji i kierunku pudełka.

  Normalna Odwrócona
Poziomo lewa prawa
Pionowo góra dół

Krawędź przeciwna do początkowej jest określana jakoend.

Jeśli wpakowywanie jest ustawione w atrybucie pack elementu, wtedy styl jest ignorowany.

Zobacz także

CSS:-moz-box-orient, CSS:-moz-box-direction, CSS:-moz-box-align