right

Własność CSS right pełni ważną rolę w określaniu pionowej pozycji pozycjonowanego elementu. Nie ma wpływu na elementy z nieokreślonym położeniem.

Efekt right jest zależny od pozycji elementu (czyli od własności position elementu).

 • When position is set to absolute or fixed, the right property specifies the distance between the element's right edge and the right edge of its containing block.
 • When position is set to relative, the right property specifies the distance the element's right edge is moved to the left from its normal position.
 • When position is set to sticky, the right property behaves like its position is relative when the element is inside the viewport, and like its position is fixed when it is outside.
 • When position is set to static, the right property has no effect.

When both left (en-US) and right are defined, and the element cannot stretch to satisfy both, the position of the element is overspecified. When this is the case, the left value has precedence when the container is left-to-right; the right value has precedence when the container is right-to-left.

Składnia

/* Wartość liczbowa (długość) */
right: 3px;
right: 2.4em;

/* Wartość procentowa */
right: 10%;

/* Wartość kluczowa */
right: auto;

/* Wartości globalne */
right: inherit;
right: initial;
right: unset;

Values

<length> (en-US)
Negatywna, pozytywna lub o wartości null długość, która dla:
 • elementów z position: absolute, określa odległość do prawej krawędzi rodzica
 • elementów z position: relative, określa czy element jest przeniesiony do lewej krawędzi jej normalnej (domyślnej) pozycji
<percentage> (en-US)
Wartość procentowa określa procentową odległość  w stosunku do szerokości rodzica. 
auto
Specifies that:
 • for absolutely positioned elements, the position of the element is based on the left (en-US) property, while width: auto is treated as a width based on the content; or if left is also auto, the element is positioned where it should horizontally be positioned if it were a static element.
 • for relatively positioned elements, the distance of the element from its normal position is based on the left (en-US) property; or if left is also auto, the element is not moved horizontally at all.
inherit
Specifies that the value is the same as the computed value from its parent element (which might not be its containing block). This computed value is then handled as if it were a <length> (en-US), <percentage> (en-US), or the auto keyword.

Formal syntax

<length> (en-US) | (en-US) <percentage> (en-US) | (en-US) auto

Przykłady

#example_3 {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: #FFC7E4;
 position: relative;
 top: 20px;
 left: 20px;
}

#example_4 {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: #FFD7C2;
 position: absolute;
 bottom: 10px;
 right: 20px;
}
<div id="example_3">Example 3</div>
<div id="example_4">Example 4</div>

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
CSS Transitions
The definition of 'right' in that specification.
Working Draft Definiuje right jako animatable (możliwy do animowania)
CSS Positioned Layout Module Level 3
The definition of 'right' in that specification.
Working Draft

Określa zachowanie dla sticky position.

CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'right' in that specification.
Recommendation

Initial definition.

Wartość początkowaauto
Stosowana dopositioned elements
Dziedziczonano
Percentagesrefer to the width of the containing block
Wartość wyliczonaif specified as a length, the corresponding absolute length; if specified as a percentage, the specified value; otherwise, auto
Animation typea length, percentage or calc();

Zgodność z przeglądarkami

BCD tables only load in the browser

Zobacz jeszcze