<aside>

Element języka HTML <aside> reprezentuje pewnego rodzaju poboczną sekcję strony, która mogłaby także być uważana za jej odrębny element, niemający związku z jej treścią. Takie sekcje są zwykle reprezentowane jako kolumny z boku artykułów lub wtrącenia. Często zawierają one różne typy informacji, takie jak powiązane reklamy, biografie autorów, aplikacje lub informacje o profilu i powiązane strony jak w przypadku blogów.

Notki dotyczące użycia:

 • Nie używaj elementu <aside> by otagować lub odznaczyć wtrącany do artykułu tekst, gdyż tekst ten jest zwyke integralną częścią artykułu, a nie osobnym elementem. 

Atrybuty

Ten element zawiera tylko atrybuty globalne (global attributes).

Przykłady

<article>
 <p>
  The Disney movie <em>The Little Mermaid</em> was
  first released to theatres in 1989.
 </p>
 <aside>
  The movie earned $87 million during its initial release.
 </aside>
 <p>
  More info about the movie...
 </p>
</article>

Specyfikacje

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of '<aside>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<aside>' in that specification.
Recommendation  

Obsługa w przeglądarkach

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0 (iOS 4.2)

Zobacz także