blockquote

Podsumowanie

Cytat blokowy oznacza, że dany tekst jest większym cytatem. Zazwyczaj pokazywane jest to jako wcięty tekst (zobacz w notatkach jak to zmienić). Źródło cytatu może być zaznaczone za pomocą elementu <cite>.

Atrybuty

cite
Wartością tego atrybutu jest URL, który określa źródłowy dokument lub wiadomość dla cytowanej informacji. Ten atrybut jest przeznaczony do wskazywania informacji wyjaśniającej kontekst lub powiązanie cytatu.

Przykład

<blockquote cite="http://developer.mozilla.org">
  <p>To jest cytat z Mozilla Developer Center.</p>
</blockquote>

Powyższy HTML da następujący efekt:

To jest cytat z Mozilla Developer Center.

Notatki

By zmienić wcięcie dla <blockquote>, użyj własności CSS margin.

Dla krótkich cytatów użyj elementu <q>.

Zobacz także

{{ HTML:Element_Navigation() }}