<html>: Dokument HTML / Element Nadrzędny

Element HTML <html> reprezentuje główny (nadrzędny) element dokumentu HTML, więc jest on również określany jako element nadrzędny. Wszystkie pozostałe elementy muszą być potomkami tego elementu.

Kategorie treści Brak.
Dozwolona zawartość Jeden element <head>, po którym następuje jeden element <body>.
Pominięcie znacznika Znacznik startowy może zostać pominięty, jeśli pierwszą rzeczą wewnątrz elementu <html> nie jest komentarz. Znacznik końcowy może zostać pominięty, jeżeli po elemencie <html> nie nastąpi od razu komentarz.
Dozwoleni rodzice Brak. To jest główny element dokumentu.
Dozwolone role ARIA Brak
Interfejs DOM HTMLHtmlElement

Atrybuty

Ten element uwzględnia atrybuty globalne.

manifest
Określa URI manifestu zasobów, wskazując zasoby, które powinny być buforowane lokalnie. Zobacz sekcję Korzystanie z pamięci podręcznej aplikacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.
version
Określa wersję Definicji Typu Dokumentu HTML, która reguluje bieżący dokument. Ten atrybut nie jest potrzebny, ponieważ jest zbędny w stosunku do informacji o wersji w deklaracji typu dokumentu.
xmlns
Określa Przestrzeń Nazw XML dokumentu. Domyślną wartością jest "http://www.w3.org/1999/xhtml". Jest to wymagane w dokumentach przetwarzanych formatem XML oraz opcjonalnie w dokumentach text/html.

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>...</head>
  <body>...</body>
</html>

Kwestie dostępności

Nadanie atrybutu lang z poprawnym znacznikiem języka identyfikacyjnego IETF w elemencie html pomoże w określeniu właściwego języka przez technologię odczytu ekranowego. Znacznik identyfikujący język powinien opisywać język używany przez większość treści strony. Bez niego, czytniki ekranu zazwyczaj domyślnie ustawiają język systemu operacyjnego, co może powodować błędne wymowy.

Dołączenie poprawnej deklaracji lang w elemencie html zapewnia również, że ważne metadane zawarte w sekcji <head> strony, takie jak <title>, są również poprawnie ogłaszane.

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of '<html>' in that specification.
Living Standard
HTML5
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation

Dodano obsługę atrybutu manifest (wycofano później).

Przestarzały atrybut version

HTML 4.01 Specification
The definition of '<html>' in that specification.
Recommendation Nieaktualny atrybut version

Kompatybilność z przeglądarką

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
htmlChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
manifest
Deprecated
Chrome Full support 4Edge Full support 12Firefox Full support 3.5
Full support 3.5
Partial support 3
Notes
Notes Versions of Firefox prior to 3.5 ignore the NETWORK and FALLBACK sections of the cache manifest file.
IE Full support 10Opera Full support 10.6Safari Full support 4WebView Android Full support 4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 3.2Samsung Internet Android Full support 1.0
version
Deprecated
Chrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
xmlnsChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.

Zobacz także

  • Element najwyższego poziomu MathML: <math>
  • Element najwyższego poziomu SVG: <svg>