<title>: Element Tytułu Dokumentu

Element tytułu HTML (<title>) określa tytuł dokumentu, który jest wyświetlany na pasku tytułu przeglądarki lub w zakładce strony. Zawiera on tylko tekst, a znaczniki wewnątrz elementu są ignorowane.

Kategorie treści Zawartość metadanych.
Dozwolona zawartość Tekst, który nie jest przestrzenią białych znaków.
Pominięcie znacznika Wymagane są zarówno znaczniki otwarcia jak i zamknięcia. Należy pamiętać, że pozostawienie </title> powinno spowodować, że przeglądarka będzie ignorować resztę strony.
Dozwoleni rodzice Element <head>, który nie zawiera żadnego innego elementu <title>.
Dozwolone role ARIA Brak.
Interfejs DOM HTMLTitleElement

Atrybuty

Ten element uwzględnia tylko atrybuty globalne.

Uwagi dotyczące zastosowania

Element <title> jest zawsze używay w bloku <head> strony.

Przykład

<title>Wspaniały tytuł strony</title>

Kwestie dostępności

Ważne jest, aby podać wartość tytułu, która opisuje przeznaczenie strony. 

Powszechną techniką nawigacji dla użytkowników technologii wspomagającej jest czytanie tytułu strony i wnioskowanie, jaką treść ona zawiera. Dzieje się tak, ponieważ nawigacja po stronie w celu określenia jej zawartości może być czasochłonnym i potencjalnie mylącym procesem.

Przykład

<title>Menu - Kuchnia Chińska Blue House - FoodYum: Już dziś online!</title>

Aby pomóc użytkownikowi, zaktualizuj wartość tytułu strony tak, aby odzwierciedlała istotne zmiany stanu strony (np. problemy z walidacją formularza).

Przykład

<title>2 błędy - Twoje zamówienie - Kuchnia Chińska Blue House - FoodYum: Już dziś online!</title>

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of '<title>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<title>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<title>' in that specification.
Recommendation  

Kompatybilność z przeglądarką

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
titleChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 1Opera Full support YesSafari Full support 1WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support