This is an archived page. It's not actively maintained.

Nowości w JavaScript 1.5

Wersja 1.5 języka JavaScript została wzbogacona o nowe możliwości, takie jak:

Błędy czasu wykonania (runtime errors)
Błędy czasu wykonania są teraz zgłaszane jako wyjątki.

Udoskonalenie formatowania danych liczbowych
Nowe metody formatujące dane liczbowe: Number.prototype.toExponential, Number.prototype.toFixed i Number.prototype.toPrecision. Zobacz stronę Obiekt Number.

Usprawnienie wyrażeń regularnych
Dodane zostały poniższe rozszerzenia wyrażeń regularnych:

Warunkowe deklaracje funkcji: Funkcje mogą być teraz deklarowane wewnątrz klauzuli if. Zobacz stronę Definiowanie funkcji.

Wyrażenia funkcyjne: Funkcje mogą być teraz deklarowane wewnątrz wyrażeń. Zobacz stronę Definiowanie funkcji.

Wielokrotne klauzule catch: W jednym bloku try...catch może teraz występować wiele klauzul catch. Zobacz stronę Blok catch

Operacje dostępowe (gettery i settery): Programiści JavaScript mogą teraz stosować operacje dostępowe (tzw. getter i setter) dla tworzonych przez siebie obiektów. Ta możliwość jest dostępna tylko w implementacji JavaScriptu w języku C. Zobacz stronę Definiowanie metod pobierania i ustawiania.

Stałe: Obsługiwane są nazwane stałe tylko do odczytu. Ta możliwość jest dostępna tylko w implementacji JavaScriptu w języku C. Zobacz stronę Stałe.