Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

Message

TypeError: invalid 'instanceof' operand "x" (Firefox) 
TypeError: "x" is not a function (Firefox) 
TypeError: Right-hand side of 'instanceof' is not an object (Chrome) 
TypeError: Right-hand side of 'instanceof' is not callable (Chrome)

Error type

TypeError

What went wrong?

The instanceof operator expects the right hand side operands to be a constructor object, i.e. an object which has a prototype property and is callable.

Examples

"test" instanceof ""; // TypeError: invalid 'instanceof' operand ""
42 instanceof 0;   // TypeError: invalid 'instanceof' operand 0

function Foo() {}
var f = Foo();    // Foo() is called and returns undefined
var x = new Foo();

x instanceof f;    // TypeError: invalid 'instanceof' operand f
x instanceof x;    // TypeError: x is not a function

To fix these errors, you will either need to replace the instanceof operator with the typeof operator, or to make sure you use the function name, instead of the result of its evaluation.

typeof "test" == "string"; // true
typeof 42 == "number"   // true

function Foo() {}
var f = Foo;        // Do not call Foo.
var x = new Foo();

x instanceof f;      // true
x instanceof Foo;     // true

See also

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, fscholz, nbp
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,