Obiekty

W tym rozdziale opisano wszystkie standardowe obiekty wbudowane JavaScript, w tym ich metody i właściwości.

Pojęcie "obiekty globalne" (lub standardowe obiekty wbudowane) tutaj nie są tym samym, co obiekt globalny, który  odnosi się do obiektów o zasięgu globalnym. Dostęp do obiektu globalnego można uzyskać za pomocą operatoa this w zakresie globalnym (ale tylko, jeśli nie jest właczony tryb ścisły ECMAScript 5. W trybie ścisłym, w takim przypadku zostanie zwrócona wartość  undefined). W rzeczywistości, zakres globalny składa się z własciwości obiektu globalnego, w tym właściwości dziedziczonych, jeśli istnieją.

Innymi obiektami o zasięgu globalnym są obiekty tworzone w skryptach przez użytkowników albo dostarczane przez aplikacje hosta. Obiekty hosta dostępne w kontekście przeglądarki są opisane w  informatorze API. Więcej informacji o różnicach dzielących DOM i rdzeń JavaScript, znajdziesz we Przeglądzie technologii JavaScript.

Obiekty standardowe wg kategorii

Wartości

Właściwości globalne zwracają proste wartości, które nie mają swoich własciwości ani metod

Funkcje

Należą tu funkcje globalne (wywoływane globalnie a nie w jakimś obiekcie), które  zwracają swoją wartość bezpośredni do wywołania.

Obiekty podstawowe

Są to  fundamentalne, podstawowe obiekty, stanowiące podstawę do tworzenia innych obiektów. Obejmuje to obiekty reprezentujace obiekty ogólne, funkcje i błędy.

Liczby i daty

Są to obiekty podstawowe reprezentujace liczby, daty i obliczenia matematyczne.

Przetwarzanie tekstu

Kategorie te tworzą obiekty reprezentujące łańcuchy i obsługujace manipulowanie łańcuchami.

Indeksowane kolekcje

Obiekty te reprezentują kolekcje danych, ktore są uporządkowane według wartości indeksu. Opejmuje to tablice, typowane tablice i konstrukcje podobne do tablic.

Kolekcje z kluczami

Są to obiekty reprezentujące kolekcje stosujace klucze. Zawierają elementy, które są iterowalne w kolejności estawiania.

Kolekcje wektorowe

Typy danych wektorowych SIMD są obiektami, w których dane formowane są w potoki.

 • SIMD This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Float32x4 This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Float64x2 This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Int8x16 This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Int16x8 This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Int32x4 This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Uint8x16 This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Uint16x8 This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Uint32x4 This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Bool8x16 This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Bool16x8 This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Bool32x4 This is an experimental API that should not be used in production code.
 • SIMD.Bool64x2 This is an experimental API that should not be used in production code.

Dane strukturalne

Obiekty tej kategorii reprezentują i współdziałają ze strukturyzowanymi buforami danych i danymi kodowymi uzywającymi notacji JSON (JavaScript Object Notation).

Kontrola obiektów abstrakcyjnych

Refleksy

Internacjonalizacja

Dodatki do jadra ECMAScript dla funkcji językowych.

WebAssembly

Pozostałe