Math.exp()

Podsumowanie

Zwraca ex, gdzie x to argument, a e to stała Eulera, podstawa logarytmu naturalnego.

Składnia

Math.exp(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Ponieważ exp jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.exp(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.exp()

Math.exp(-1); // 0.36787944117144233
Math.exp(0);  // 1
Math.exp(1);  // 2.718281828459045

Zobacz także

  • Math.E
  • Math.expm1() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.log()
  • Math.log10() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.log1p() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.log2() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.pow()