Operator potoku

Experimental

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

Eskperymentalny operator potoku |> (obecnie na pierwszym etapie testów) pozwala na tworzenie łańcuchów wywołań funkcji w czytelny sposób. Dodaje lukier syntaktyczny do wywołania funkcji z pojedynczym argumentem, pozwalając przykładowo na pisanie '%21' |> decodeURI zamiast decodeURI('%21').

Składnia

wyrażenie |> funkcja

Przykłady

Łańcuchowe wywołania funkcji

Operator potoku może poprawić czytelność kodu przy łańcuchowych wywołaniach wielu funkcji.

const double = (n) => n * 2;
const increment = (n) => n + 1;

// bez operatora potoku
double(increment(double(double(5)))); // 42

// z użyciem potoku
5 |> double |> double |> increment |> double; // 42

Specyfikacje

Specyfikacja Status Uwagi
Pipeline operator draft Stage 1 Nie jest jeszcze częścią specyfikacji ECMAScript.

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też