Array.prototype.flat()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Metoda flat() tworzy nową tablicę ze wszystkich elementów, które są podtablicami, łącząc je rekursyjnie z podanym parametrem jak głęboko powinno nastąpić spłaszczenie.

Składnia

var newArray = arr.flat([depth]);

Parametry

depth Optional
Parametr ten określa jak głęboko zagnieżdżona tablica powinna być spłaszczona. Wartość domyślna to 1.

Zwracana wartość

Nowa tablica składająca się z połączonych elementów podtablic.

Przykłady

Spłaszczanie zagnieżdżonych tablic

var arr1 = [1, 2, [3, 4]];
arr1.flat(); 
// [1, 2, 3, 4]

var arr2 = [1, 2, [3, 4, [5, 6]]];
arr2.flat();
// [1, 2, 3, 4, [5, 6]]

var arr3 = [1, 2, [3, 4, [5, 6]]];
arr3.flat(2);
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Spłaszczanie i puste miejsca tablicy

Metoda flat() usuwa puste miejsca w tablicy:

var arr4 = [1, 2, , 4, 5];
arr4.flat();
// [1, 2, 4, 5]

Alternatywa

reduce i concat

var arr1 = [1, 2, [3, 4]];
arr1.flat();

//to flat single level array
arr1.reduce((acc, val) => acc.concat(val), []);// [1, 2, 3, 4]

//or
const flatSingle = arr => [].concat(...arr);
//to enable deep level flatten use recursion with reduce and concat
var arr1 = [1,2,3,[1,2,3,4, [2,3,4]]];

function flattenDeep(arr1) {
  return arr1.reduce((acc, val) => Array.isArray(val) ? acc.concat(flattenDeep(val)) : acc.concat(val), []);
}
flattenDeep(arr1);// [1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4]
//non recursive flatten deep using a stack
var arr1 = [1,2,3,[1,2,3,4, [2,3,4]]];
function flatten(input) {
 const stack = [...input];
 const res = [];
 while (stack.length) {
  // pop value from stack
  const next = stack.pop();
  if (Array.isArray(next)) {
   // push back array items, won't modify the original input
   stack.push(...next);
  } else {
   res.push(next);
  }
 }
 //reverse to restore input order
 return res.reverse();
}
flatten(arr1);// [1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4]
//recursive flatten deep
function flatten(array) {
 var flattend = [];
 !(function flat(array) {
  array.forEach(function(el) {
   if (Array.isArray(el)) flat(el);
   else flattend.push(el);
  });
 })(array);
 return flattend;
}

Polyfill

if (!Array.prototype.flat) {
 Array.prototype.flat = function(depth) {
   var flattend = [];
   (function flat(array, depth) {
    for (let el of array) {
     if (Array.isArray(el) && depth > 0) {
      flat(el, depth - 1);
     } else {
     flattend.push(el);
    }
    }
   })(this, Math.floor(depth) || 1);
   return flattend;
  };
}

Specifications

Specification Status Comment
Array.prototype.flat proposal Finished (4)

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
flatChrome Full support 69Edge Full support 79Firefox Full support 62IE No support NoOpera Full support 56Safari Full support 12WebView Android Full support 69Chrome Android Full support 69Firefox Android Full support 62Opera Android Full support 48Safari iOS Full support 12Samsung Internet Android Full support 10.0nodejs Full support 11.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

See also