Array.prototype.includes()

Metoda includes() ustala czy dana tablica posiada szukany element, zwracając true lub false.

Składnia

var boolean = array.includes(searchElement[, fromIndex])

Zwraca

Boolean.

Parametry

searchElement
Szukany element.
fromIndex
Opcjonalne. Jest to pozycja w tablicy, od której rozpoczyna się szukanie elementu searchElement. Ujemna wartość przeszukuje tablicę od końca tablicy. Domyślna wartość wynosi 0.

Przykłady

[1, 2, 3].includes(2);     // true
[1, 2, 3].includes(4);     // false
[1, 2, 3].includes(3, 3);  // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true

Polyfill

if (!Array.prototype.includes) {
  Array.prototype.includes = function(searchElement /*, fromIndex*/ ) {
    'use strict';
    var O = Object(this);
    var len = parseInt(O.length) || 0;
    if (len === 0) {
      return false;
    }
    var n = parseInt(arguments[1]) || 0;
    var k;
    if (n >= 0) {
      k = n;
    } else {
      k = len + n;
      if (k < 0) {k = 0;}
    }
    var currentElement;
    while (k < len) {
      currentElement = O[k];
      if (searchElement === currentElement ||
         (searchElement !== searchElement && currentElement !== currentElement)) { // NaN !== NaN
        return true;
      }
      k++;
    }
    return false;
  };
}

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Draft

 

Kompatybilność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
includesChrome Full support 47Edge Full support 14Firefox Full support 43IE No support NoOpera Full support 34Safari Full support 9WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 43Opera Android Full support 34Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 5.0.0
Disabled
Disabled From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Zobacz również