Array.prototype.values()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Metoda values() zwraca nowy obiekt Array Iterator , który zawiera wartości dla każdego indeksu w tablicy.

var a = ['w', 'y', 'k', 'o', 'p']; 
var iterator = a.values();

console.log(iterator.next().value); // w 
console.log(iterator.next().value); // y 
console.log(iterator.next().value); // k 
console.log(iterator.next().value); // o 
console.log(iterator.next().value); // p

Składnia

arr.values()

Zwracana wartość

Nowy obiekt Array iterator.

Przykłady

Iteracja używająca pętli for...of

var arr = ['w', 'y', 'k', 'o', 'p'];
var iterator = arr.values();

for (let letter of iterator) {
  console.log(letter);
}

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.values' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.values' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
valuesChrome Full support 66Edge Full support 12Firefox Full support 60IE No support NoOpera Full support 53Safari Full support 9WebView Android Full support 66Chrome Android Full support 66Firefox Android Full support 60Opera Android Full support 47Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 9.0nodejs Full support 10.9.0
Full support 10.9.0
Full support 6.5.0
Notes Disabled
Notes The --harmony-array-prototype-values flag is required; the --harmony flag is not sufficient in this case.
Disabled From version 6.5.0: this feature is behind the --harmony-array-prototype-values runtime flag.
No support 0.12 — 4.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Zobacz też