Error.prototype.toSource()

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Metoda toSource() zwraca kod, który możemethod returns code that could eval to the same error.

Składnia

e.toSource()

Zwracana wartość

Łańcuch znaków (string) zawierający kod źródłowy błędu.

Przykłady

Użycie toSource

Wywołanie metody toSource instancji Error (w tym NativeErrors) zwróci łańcuch znaków zawierający kod źródłowy błędu. Zwrócony string może być ewaluowany do utworzenia (w przybliżeniu) takiego samego obiektu. Oczywiście ciąg znaków zawierający kod źródłowy jest zgodny ze strukturą konstruktora Error. Przykładowo:

(newname(message, nazwaPliku, numerLinii))

gdzie wymienione atrybuty odpowiadają właściwym własnościom instancji błędu.

Uwaga: należy pamiętać, że własności używanen przez metodę toSource podczas tworzenia tego ciągu znaków są modyfikowalne i mogą nie odzwierciedlać dokładnie funkcji użytej do stworzenia instancji błędu lub nazwy pliku czy numeru linii gdzie wystąpił dany błąd.

Specyfikacje

Nie należy do żadnego standardu.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 1 — 74
Notes
No support 1 — 74
Notes
Notes Starting in Firefox 74, toSource() is no longer available for use by web content. It is still allowed for internal and privileged code.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
See implementation notes.
See implementation notes.

Zobacz też