Function.prototype.toSource()

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Podsumowanie

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.

Składnia

function.toSource();
Function.toSource();

Parametry

Brak.

Opis

Metoda toSource zwraca następujące wartości:

This shouldn't be here, but until reorganization where pages are moved to their proper places, the title of this article is ambiguous, so it can stay. After reorganization, this should be removed.

  • Dla wbudowanego obiektu Function, toSource() zwraca nasŧępujący łańcuch znaków wskazujący, że kod źródłowy nie jest dostępny:
function Function() {
   [natywny kod]
}
  • Dla własnych funkcji, toSource zwraca kod JavaScript (w postaci łańcucha znaków) definiujący obiekt.

Metoda ta jest zazwyczaj wywoływana wewnątrznie przez JavaScript, nie zaś bezpośrednio w kodzie. Można wywołać toSource podczas debugowania w celu sprawdzenia zawartości obiektu.

Zobacz także