Map.prototype.get()

Metoda get() zwraca podany element Mapy.

Składnia

myMap.get(key);

Parametry

key
Wymagany. Klucz elementu, który ma zostać zwrócony.

Zwracana wartość

Element powiązany z danym kluczym lub undefined, jeśli klucz nie został odnaleziony.

Przykłady

Używanie metody get

var myMap = new Map();
myMap.set('bar', 'foo');

myMap.get('bar');  // zwraca "foo".
myMap.get('baz');  // zwraca undefined.

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.get' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.get' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność z przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
getChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 13IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Zobacz również