Map.prototype.keys()

Metoda keys() zwraca nowy obiekt typu Iterator, który zawiera klucze dla każdego elementu w Mapie. Można się do nich odnieść w takiej kolejności, jakiej zostały wstawione.

Składnia

myMap.keys()

Zwracana wartość

Nowy iterator obiektu typu Map

Przykłady

Używanie keys()

var myMap = new Map();
myMap.set('0', 'foo');
myMap.set(1, 'bar');
myMap.set({}, 'baz');

var mapIter = myMap.keys();

console.log(mapIter.next().value); // "0"
console.log(mapIter.next().value); // 1
console.log(mapIter.next().value); // Object

Specyfikacja

Kompatybilność z przeglądarkami

BCD tables only load in the browser

Zobacz również