Map.prototype.set()

Metoda set() dodaje lub zmienia element o podany kluczu i wartości w Mapie

Składnia

myMap.set(key, value);

Parametry

key
Wymagany. Klucz elementu, który zostanie dodany do Mapy.
value
Wymagany. Wartość elementu, który zostanie dodany do Mapy.

Zwracana wartość

 Obiekt typu Map.

Przykłady

Używanie set()

var myMap = new Map();

// Dodawanie nowych elementu
myMap.set('bar', 'foo');
myMap.set(1, 'foobar');

// Zmiana istniejącego już elementu
myMap.set('bar', 'baz');

Używanie set w połączeniu z łańcuchowaniem

Ponieważ set() zwraca ten sam obiekt typu Mapa, można użyć chainingu (uruchamianie metod jedna po drugiej na danym obiekcie przy użyciu kropek).

// Dodawanie elementów do mapy za pomocą chainingu 
myMap.set('bar', 'foo')
     .set(1, 'foobar')
     .set(2, 'baz');

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.set' in that specification.
Standard Definicja początowa.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.set' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność z przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
setChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 13IE Partial support 11
Notes
Partial support 11
Notes
Notes Returns 'undefined' instead of the 'Map' object.
Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
Partial support  
Partial support
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Zobacz również