Map.prototype.size

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Atrybut size zwraca ilość elementów znajdujących się w obiekcie Map.

Opis

Wartość size to liczba reprezentująca ile elementów posiada obiekt Map. Funkcja set dla size to undefined; nie można edytować tego atrybutu.

Przykłady

Użycie size

var myMap = new Map();
myMap.set('a', 'alpha');
myMap.set('b', 'beta');
myMap.set('g', 'gamma');

myMap.size // 3

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.size' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.size' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
sizeChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 19
Notes
Full support 19
Notes
Notes From Firefox 13 to Firefox 18, the size property was implemented as a Map.prototype.size() method, this has been changed to a property in later versions conform to the ECMAScript 2015 specification.
IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 19
Notes
Full support 19
Notes
Notes From Firefox 13 to Firefox 18, the size property was implemented as a Map.prototype.size() method, this has been changed to a property in later versions conform to the ECMAScript 2015 specification.
Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.

Zobacz także