Math.sign()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Podsumowanie

Funkcja Math.sign() zwraca znak liczby. Wynik wskazuje czy liczba przekazana jako argument jest dodatnia, ujemna lub czy jest zerem.

Składnia

Math.sign(x)

Parametry

x
Liczba, której znak ma zostać określony.

Opis

Metoda sign powinna być zawsze używana jako Math.sign(), ponieważ jest metodą statyczną w obiekcie Math. (Nie jako metoda stworzonego obiektu  (Math nie jest konstruktorem)).

Funkcja ma pięć wartości wynikowych 1, -1, 0, -0, NaN, które reprezentują odpowiednio: "liczbę dodatnią", "liczbę ujemną", "zero "dodatnie"",  "zero "ujemne"" oraz NaN (parametr nie jest liczbą).

Argument funkcji jest domyślnie konwertowany do number.

Przykłady

Przykład: Użycie Math.sign

Math.sign(3)   // 1
Math.sign(-3)  // -1
Math.sign("-3") // -1
Math.sign(0)   // 0
Math.sign(-0)  // -0
Math.sign(NaN)  // NaN
Math.sign("foo") // NaN
Math.sign()   // NaN

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.sign' in that specification.
Standard Initial definition.

Tabela zgodności przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support No support 25 (25) No support No support No support
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support No support 25.0 (25) No support No support No support

Zobacz również

 • Obiekt Math, który definiuje tą funkcję.