String.prototype.blink()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Wycofywany
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

Podsumowanie

Powoduje, iż łańcuch będzie migotał tak, jakby był on wewnątrz znacznika <blink>.

Warning: Blinking text is frowned upon by several accessibility standards. The <blink> element itself is non-standard and deprecated!

Składnia

str.blink()

Opis

The blink() method embeds a string in a <blink> tag: "<blink>str</blink>".

Przykłady

Przykład: Zastosowanie blink()

Następujący przykład stosuje metodę string do zmiany formatowania łańcucha znaków:

var worldString="Witaj, Świecie";

console.log(worldString.blink());   // <blink>Witaj, Świecie</blink>
console.log(worldString.bold());    // <bold>Witaj, Świecie</bold>
console.log(worldString.italics()); // <i>Witaj, Świecie</i>
console.log(worldString.strike());  // <s>Witaj, Świecie</s>

Zobacz także