Help us test MDN's new front-end: https://discourse.mozilla.org/t/help-us-test-mdns-new-react-front-end-beta/42593

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Operator grupowania ( ) pozwala na określenie kolejności wykonywania działań w wyrażeniach.

Składnia

 ( )

Opis

Operator grupowania składa się z pary nawiasów otaczających wyrażenie lub podwyrażenie. Pozwala na nadpisanie standardowego pierwszeństwa operatorów, tak że wyrażenia z niższym piorytetem mogą być wykonane przed wyrażeniami z wyższym priorytetem. Zgodnie z nazwą, operator ten grupuje wyrażenia znajdujące się w nawiasach.

Przykłady

Nadpisanie zasady wykonywania mnożenia i dzielenia przed dodawaniem i odejmowaniem w taki sposób, by dodawanie wykonane było jako pierwsze.

var a = 1;
var b = 2;
var c = 3;

// domyślna kolejność
a + b * c     // 7
// wykonywana domyślnie w taki sposób
a + (b * c)   // 7

// zmiana kolejności wykonywania działań 
// dodawanie przed mnożeniem   
(a + b) * c   // 9

// co odpowiada wyrażeniu
a * c + b * c // 9

Specyfikacje

Specification Status Comment
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'The Grouping Operator' in that specification.
Draft  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'The Grouping Operator' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'The Grouping Operator' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'The Grouping Operator' in that specification.
Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.0.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Grouping operator ()Chrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Zobacz też

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, jangromko
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,