class

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Deklaracja klasy tworzy nową klasę z daną nazwą, używając dziedziczenia opartego na prototypach.

Możesz także zdefiniować klasę, używając wyrażenia class. W odróżnieniu jednak od wyrażenia class, deklaracja klasy nie pozwala na ponowne zadeklarowanie istniejącej klasy i w takim przypadku zwróci błąd.

Składnia

class nazwa [extends] {
 // ciało klasy
}

Opis

Ciało klasy w deklaracji klasy jest wykonywane w  trybie ścisłym. Konstruktor jest opcjonalny.

Deklaracje klas nie są hoisted (w odróżnieniu od deklaracji funkcji).

Przykłady

Prosta deklaracja klasy

W poniższym przykładzie, najpierw definiujemy klasę o nazwie Polygon, a następnie rozszerzamy ją do klasy Square. Zwróć uwagę na to, że super(), użyte w konstruktorze, może byc użyte jedynie w konstruktorach i musi być wywołane przed użyciem słowa kluczowego this.

class Polygon {
 constructor(height, width) {
  this.name = 'Polygon';
  this.height = height;
  this.width = width;
 }
}

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  super(length, length);
   this.name = 'Square';
 }
}

Próba podwójnej deklaracji klasy

Próba ponownego zadeklarowania klasy, przy użyciu deklaracji klasy, spowoduje wystąpienie błędu.

class Foo {};
class Foo {}; // Uncaught SyntaxError: Identifier 'Foo' has already been declared

Taki sam błąd jest zwracany, gdy klasa jest zdefiniowana przed użyciem wyrażenia klasy.

var Foo = class {};
class Foo {}; // Uncaught TypeError: Identifier 'Foo' has already been declared

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard Początkowa definicja.
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard
ECMAScript 2017 (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Living Standard

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
classChrome Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 42 — 49
Disabled
Disabled From version 42 until version 49 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled). To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 13Firefox Full support 45IE No support NoOpera Full support 36
Full support 36
No support 29 — 36
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 29 — 36
Disabled
Disabled From version 29 until version 36 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled).
Safari Full support 10.1WebView Android Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
Chrome Android Full support 49
Full support 49
No support 42 — 49
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 42 — 49
Disabled
Disabled From version 42 until version 49 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled). To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Firefox Android Full support 45Opera Android Full support 36
Full support 36
No support 29 — 36
Notes
Notes Strict mode is required.
No support 29 — 36
Disabled
Disabled From version 29 until version 36 (exclusive): this feature is behind the Experimental JavaScript preference (needs to be set to Enabled).
Safari iOS Full support 10.3Samsung Internet Android Full support 5.0
Full support 5.0
No support 4.0 — 5.0
Notes
Notes Strict mode is required.
nodejs Full support 6.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Zobacz też