class

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Deklaracja klasy tworzy nową klasę z daną nazwą, używając dziedziczenia opartego na prototypach.

Możesz także zdefiniować klasę, używając wyrażenia class. W odróżnieniu jednak od wyrażenia class, deklaracja klasy nie pozwala na ponowne zadeklarowanie istniejącej klasy i w takim przypadku zwróci błąd.

Składnia

class nazwa [extends] {
 // ciało klasy
}

Opis

Ciało klasy w deklaracji klasy jest wykonywane w  trybie ścisłym. Konstruktor jest opcjonalny.

Deklaracje klas nie są hoisted (w odróżnieniu od deklaracji funkcji).

Przykłady

Prosta deklaracja klasy

W poniższym przykładzie, najpierw definiujemy klasę o nazwie Polygon, a następnie rozszerzamy ją do klasy Square. Zwróć uwagę na to, że super(), użyte w konstruktorze, może byc użyte jedynie w konstruktorach i musi być wywołane przed użyciem słowa kluczowego this.

class Polygon {
 constructor(height, width) {
  this.name = 'Polygon';
  this.height = height;
  this.width = width;
 }
}

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  super(length, length);
   this.name = 'Square';
 }
}

Próba podwójnej deklaracji klasy

Próba ponownego zadeklarowania klasy, przy użyciu deklaracji klasy, spowoduje wystąpienie błędu.

class Foo {};
class Foo {}; // Uncaught SyntaxError: Identifier 'Foo' has already been declared

Taki sam błąd jest zwracany, gdy klasa jest zdefiniowana przed użyciem wyrażenia klasy.

var Foo = class {};
class Foo {}; // Uncaught TypeError: Identifier 'Foo' has already been declared

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard Początkowa definicja.
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard
ECMAScript 2017 (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Standard
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Class definitions' in that specification.
Draft

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
classChrome Full support 49
Notes
Full support 49
Notes
Notes From Chrome 42 to 48 strict mode is required. Non-strict mode support can be enabled using the flag "Enable Experimental JavaScript".
Edge Full support 13Firefox Full support 45IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10.1WebView Android Full support 49
Notes
Full support 49
Notes
Notes From Chrome 42 to 48 strict mode is required. Non-strict mode support can be enabled using the flag "Enable Experimental JavaScript".
Chrome Android Full support 49
Notes
Full support 49
Notes
Notes From Chrome 42 to 48 strict mode is required. Non-strict mode support can be enabled using the flag "Enable Experimental JavaScript".
Firefox Android Full support 45Opera Android ? Safari iOS Full support 10.3Samsung Internet Android Full support 4.0
Notes
Full support 4.0
Notes
Notes From Chrome 42 to 48 strict mode is required. Non-strict mode support can be enabled using the flag "Enable Experimental JavaScript".
nodejs Full support 6.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

Zobacz też