Bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zapewnienie bezpieczeństwa Twojej strony lub aplikacji WWW jest niezwykle istotne. Nawet proste błędy w kodzie mogą skutkować wyciekiem prywatnych danych i ich kradzieżą przez nieodpowiednie osoby. Wymienione tutaj artykuły dot. bezpieczeństwa aplikacji WWW dostarczą Ci informacji, które mogą okazać się pomocne w zabezpieczeniu Twojej strony i jej kodu przez atakami i kradzieżą danych.

Certificate Transparency
Certyfikat Przejrzystości (Certificate Transparency)
Integralność podzasobów (Subresource Integrity)
Subresource Integrity (SRI), w wolnym tłumaczeniu "integralność podzasobów", to funkcja bezpieczeństwa umożliwiająca przeglądarkom weryfikowanie, czy zasoby, które przechwytują (np. z CDN) docierają do nich bez nieporządanych zmian. Działanie takie jest możliwe dzięki używaniu hasha kryptograficznego, z którym przechwycony zasób musi być zgodny.
Reguła tego samego pochodzenia (Same-origin policy)
Same-origin policy (reguła tego samego pochodzenia) to istotny mechanizm bezpieczeństwa, który określa sposób, w jaki dokument lub skrypt jednego pochodzenia (origin) może komunikować się z zasobem innego pochodzenia.
Securing your site
There are a number of things you can do to help secure your site. This article offers an assortment of suggestions, as well as links to other articles providing more useful information.

Zobacz również