contains


Funkcja contains określa, czy w pierwszym argumencie ciągu jest zawarty drugi argument ciągu i zwraca prawdę lub fałsz.

Składnia

contains( stóg siana , igła )

Argumenty

stóg siana
Ciąg przeszukiwany
igła
Ciąg szukany jako podciąg stóg siana

Zwraca

True, jeśli stóg siana zawiera igła. W innym przypadku false.

Definicja

XPath 1.0 4.2

Gecko

Obsługuje.