HTML: Hipertekstowy Język Znaczników

Poradniki dla początkujących

HTML (HyperText Markup Language) jest najbardziej podstawowym elementem składowym sieci Web. Definiuje on znaczenie i strukturę treści stron internetowych. Inne technologie poza HTML są używane do opisu wyglądu/prezentacji strony internetowej (CSS) lub funkcjonalności/zachowania (JavaScript).

"Hipertekst" (HyperText) odnosi się do linków łączących ze sobą strony internetowe, zarówno w obrębie jednej strony internetowej, jak i pomiędzy różnymi stronami internetowymi. Linki są podstawowym aspektem sieci Web. Umieszczając treści w Internecie i linkując je do stron stworzonych przez inne osoby, stajesz się aktywnym uczestnikiem sieci World Wide Web.

HTML używa "znaczników" do opisywania tekstu, obrazów i innych treści do wyświetlania w przeglądarce internetowej. Znacznik HTML zawiera specjalne "elementy", takie jak <head>, <title>, <body>, <header> (en-US), <footer> (en-US), <article> (en-US), <section>, <p>, <div>, <span>, <img> (en-US), <aside>, <audio> (en-US), <canvas> (en-US), <datalist> (en-US), <details>, <embed> (en-US), <nav> (en-US), <output> (en-US), <progress> (en-US), <video> i wiele innych.

Element HTML jest odróżniany od zwykłego tekstu w dokumencie za pomocą "tagów", które składają się z nazwy elementu otoczonego przez "<" oraz ">". Nazwa elementu wewnątrz znacznika nie rozróżnia wielkości liter. Oznacza to, że może być napisana wielkimi, małymi lub zmieszanymi literami. Na przykład tag <title> może być zapisany jako <Title>,<TITLE> lub w inny sposób.

Poniższe artykuły pomogą Ci dowiedzieć się więcej o HTML.

  • Wprowadzenie do HTML

    Jeśli dopiero rozpoczynasz tworzenie stron internetowych, zapoznaj się z naszym artykułem Podstawy HTML, aby dowiedzieć się czym jest HTML i jak go używać.

  • Poradniki HTML

    Aby zapoznać się z artykułami o tym jak korzystać z HTML, jak również z samouczkami i kompletnymi przykładami, sprawdź naszą Strefę Nauki HTML.

  • Odniesienia HTML

    W naszej obszernej sekcji Odniesienia HTML, znajdziesz szczegóły dotyczące każdego elementu i atrybutu w HTML.

Nasza Strefa Nauki HTML zawiera wiele modułów, które uczą HTML od podstaw - nie jest wymagana wcześniejsza wiedza.

Wprowadzenie do HTML
Ten moduł jest etapem, który pozwala przyzwyczaić się do ważnych pojęć i składni, takich jak spojrzenie na zastosowanie HTML dla tekstu, jak tworzyć hiperłącza i jak używać HTML do strukturyzacji strony internetowej.
Multimedia i osadzanie
Moduł ten wyjaśnia jak używać HTML do umieszczania multimediów na stronach internetowych, w tym różnych sposobów na dodawanie obrazów oraz osadzanie wideo, audio, a nawet całych innych stron internetowych.
Tabele HTML
Przedstawienie danych tabelarycznych na stronie internetowej w zrozumiały i dostępny sposób może być wyzwaniem. Moduł ten obejmuje podstawowe znaczniki tabelaryczne wraz z bardziej złożonymi funkcjami, takimi jak implementacja podpisów i podsumowań.
Formularze HTML
Formularze są bardzo ważną częścią sieci Web — zapewniają one wiele funkcji potrzebnych do interakcji z witrynami internetowymi, np. rejestracja i logowanie, wysyłanie opinii, kupowanie produktów i wiele więcej. Ten moduł przygotuje Cię do rozpoczęcia tworzenia części formularzy po stronie klienta/front-end.
Użyj HTML do rozwiązywania częstych problemów
Zawiera linki do sekcji wyjaśniających, jak używać HTML do rozwiązywania bardzo powszechnych problemów przy tworzeniu strony internetowej: radzenie sobie z tytułami, dodawanie zdjęć lub filmów, podkreślanie treści, tworzenie podstawowej formy, itp.

Zaawansowane zagadnienia

CORS z włączoną funkcją obrazów
Atrybut crossorigin (en-US), w połączeniu z odpowiednim nagłówkiem CORS, pozwala na ładowanie obrazów zdefiniowanych przez element <img> (en-US) z innych źródeł i używanie ich w elemencie <canvas> (en-US) tak, jakby były ładowane z lokalnego źródła.
Ustawienia atrybutów CORS
Niektóre elementy HTML, które zapewniają wsparcie dla CORS, takie jak <img> (en-US) lub <video>, posiadają atrybut crossorigin (właściwość crossOrigin), który umożliwia konfigurację żądań CORS dla wczytywanych przez ten element danych.
Zarządzanie metodą focus w HTML
Atrybut activeElement w DOM i metoda hasFocus() w DOM pomagają śledzić i kontrolować interakcje użytkownika z elementami na stronie internetowej.
Korzystanie z pamięci podręcznej aplikacji
Buforowanie aplikacji umożliwia uruchamianie aplikacji internetowych w trybie offline. Możesz użyć interfejsu Application Cache (AppCache) aby określić zasoby, które przeglądarka powinna buforować i udostępniać użytkownikom offline. Aplikacje, które są buforowane i działają poprawnie, nawet jeśli użytkownicy kliknęli przycisk odświeżania, gdy są w trybie offline.
Wstępne ładowanie treści z rel="preload"
Wartość preload atrybutu rel elementu <link> pozwala na pisanie deklaratywnych żądań pobrania w sekcji <head> dokumentu HTML, określając zasoby, które strony będą potrzebowały bardzo szybko po załadowaniu, których w związku z tym chcesz rozpocząć ładowanie od razu na początku cyklu życia strony, zanim uruchomi się główna maszyna renderująca w przeglądarce. Dzięki temu są one dostępne wcześniej i istnieje mniejsze ryzyko zablokowania pierwszego renderu strony, co prowadzi do poprawy wydajności. Ten artykuł zawiera podstawowy przewodnik po tym, jak działa ładowanie wstępne.

Odniesienia

Odniesienia HTML
HTML składa się z elementów, z których każdy może być modyfikowany przez pewną liczbę atrybutów. Dokumenty HTML są ze sobą połączone linkami.
Odniesienia do elementów HTML
Przeglądaj listę wszystkich elementów HTML.
Odniesienia do atrybutów HTML
Elementy w HTML mają atrybuty. Są to dodatkowe wartości, które konfigurują elementy lub dostosowują ich zachowanie na różne sposoby.
Atrybuty globalne
Atrybuty globalne mogą być definiowane na wszystkich elementach HTML, nawet tych, które nie zostały określone w standardzie. Oznacza to, że wszelkie niestandardowe elementy muszą nadal zezwalać na te atrybuty, nawet jeśli elementy te sprawiają, że dokument jest niezgodny z HTML5.
Elementy inline oraz Elementy block-level
Elementy HTML są zazwyczaj elementami "inline" lub "block-level". Element inline zajmuje tylko przestrzeń ograniczoną znacznikami, które go definiują. Element block-level zajmuje całą przestrzeń elementu nadrzędnego (kontenera), tworząc w ten sposób "blok".
Rodzaje odnośników
W HTML, różne typy linków mogą być użyte do nawiązania i zdefiniowania relacji pomiędzy dwoma dokumentami. Elementy odnośników, na których można ustawiać typy to <a>, <area> (en-US) oraz <link>.
Formaty multimedialne obsługiwane przez elementy audio i wideo
Elementy <audio> (en-US) oraz <video> umożliwiają odtwarzanie multimediów audio i wideo. Elementy te stanowią alternatywę dla podobnych funkcji w Adobe Flash i innych wtyczkach.
Rodzaje treści w HTML
HTML składa się z kilku rodzajów treści, z których każda może być używana w określonych kontekstach, a w innych jest niedozwolona. Podobnie, każda z nich posiada zestaw innych kategorii zawartości, które mogą zawierać oraz elementy, które mogą lub nie mogą być w nich użyte. To jest przewodnik po tych kategoriach.
Tryb Quirks oraz tryb standardów
Historyczne informacje o trybie quirks i trybie standardów.

Tematy powiązane

Zastosowanie koloru do elementów HTML przy użyciu CSS
W tym artykule omówiono większość sposobów na użycie CSS w celu dodania kolorów do zawartości HTML, wymieniając które części dokumentów HTML mogą być kolorowane i jakie właściwości CSS mogą być do tego użyte. Zawiera przykłady, odnośniki do narzędzi do budowania palet i wiele innych.