PablO

Członek od
PablO

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Element


Dyskusja:HTML:Elementy moved to Dyskusja:HTML:Element

list-style


Elementy


HTML:Elementy moved to HTML:Element: Dostosowanie do angielskiej wersji.

Elementy


Dyskusja:HTML:Elementy moved to Dyskusja:HTML:Element: Dostosowanie do angielskiej wersji.

Element


Dyskusja:HTML:Elementy moved to Dyskusja:HTML:Element