Pumbaa80

Członek od
Pumbaa80

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

<table>: The Table element


<table>: The Table element


Link to w3c instead of whatwg for consistency

Arrow function expressions


Advanced parameter syntax (destructuring, default values)

Math.atan()


All in a page


/* Lists */ typo