Simplexible

Członek od
Simplexible

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

max-height


{{xref_csspercentage}} replaced with {{cssxref("<percentage>")}}

min-height


{{xref_csspercentage}} replaced with {{cssxref("<percentage>")}}

max-width


{{xref_csspercentage}} replaced with {{cssxref("<percentage>")}}

<color>


{{xref_csspercentage}} replaced with {{cssxref("<percentage>")}}

@keyframes


{{xref_csspercentage}} replaced with {{cssxref("<percentage>")}}