Take the MDN Survey and help us understand what browser vendors can do to make your life better: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-browser-compat-survey

Witia

Członek od
Witia

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Obsługa protokołów przez aplikacje WWW


lit.

Kontrolki numeryczne


/* Pola do wprowadzania daty i czasu */ int.

display


Zdjęte {{{Dopracuj}}}

Plik własności


/* Paczki łańcuchów znaków */ int., styl

Porady odnośnie tworzenia szybko ładujących się stron HTML


/* Zmniejsz liczbę wywołań domen */