al-the-x

Członek od
al-the-x

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

<caption>: The Table Caption element


Reference the correct CSS property in the intro: `caption-side` not `caption-size`