cers (Christian Sonne)

Członek od
cers

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

CanvasRenderingContext2D.ellipse()


Updated compat-table and fixed erroniously inserted  

CanvasRenderingContext2D.ellipse()


CanvasRenderingContext2D.ellipse()


Set


<wbr>


one or more formatting changes