grzim

Członek od
grzim

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

let


let


Przypisanie destrukturyzujące


Web/JavaScript/Reference/Operators/Destructuring_assignment Web/JavaScript/Referencje/Operatory/Destructuring_assignment

Spread syntax


Spread syntax


Web/JavaScript/Reference/Operators/Spread_operator Web/JavaScript/Referencje/Operatory/Spread_operator