jzorn

Członek od
jzorn

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

<datalist>: The HTML Data List element


Chrome 33 now supports the <datalist> tag. (http://googlechromereleases.blogspot.de/2014/02/chrome-for-android-update.html)