kamce (Kamil Cieśla)

Członek od
kamce

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Spread syntax


String.prototype.repeat()


Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/repeat Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/String/repeat

Array.from()


String.prototype.split()


Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/split Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/String/split

escape()


Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/escape Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/escape