osdm

Członek od
osdm

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

User:osdm


9 words added, 114 words removed

User:osdm


24 words added

<applet>: The Embed Java Applet element


Added template {{htmlattrdef(...)}} for attribute names; 75 words added

<area>


Added missing <dd>; one or more formatting changes

<area>


Deprecated/obsolete=><dt>, usage notes; 68 words added, 25 words removed