paul.irish (Paul Irish)

Członek od
paul.irish

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

IndexedDB API


safari supports idb 2.0 in 10.1 https://webkit.org/blog/7477/new-web-features-in-safari-10-1/

IndexedDB API


safari supports idb 2.0 in 10.1 https://webkit.org/blog/7477/new-web-features-in-safari-10-1/

text-decoration-skip


Note that the value of `ink` was moved to a new property

Notification


window.requestIdleCallback()