stevemao

Członek od
stevemao

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

while


statement is optional. see https://gist.github.com/padolsey/527683

async function expression


mention arrow functions

async function expression


link async function statement to be consistent

function declaration


add async function to "See also"

Function expression


add async function to "See also"