szopenkrk

Członek od
szopenkrk

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Promise


Promise


Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Promise

ReferenceError: "x" is not defined


ReferenceError: "x" is not defined


ReferenceError: "x" is not defined