Proprietatea sessionStorage permite accesarea unui obiect al sesiunii  Storage pentru originea curentă.

sessionStorage este similară cu Window.localStorage, singura diferență fiind că, în timp ce datele stocate în localStorage nu expiră, datele din sessionStorage se șterg odată cu închiderea sesiunii. 

Sesiunea durează cât timp browser-ul este deschis și va rămâne activă chiar dacă se reîncarcă sau se restaurează pagina.

Deschiderea paginii într-un tab nou sau într-o fereastră nouă va determina creare unei noi sesiuni, inițializată cu cu valoarea contextului de browsing top-level, lucru complet diferit de modul de funcționare al cookie-urilor de sesiune.

Trebuie remarcat că datele stocate în sessionStorage sau localStorage sunt specifice protocolului paginii.

Sintaxa

// Stochează datele în sessionStorage
sessionStorage.setItem('key', 'value');

// Interoghează date din sessionStorage
var data = sessionStorage.getItem('key');

// Șterge un element stocat în sessionStorage
sessionStorage.removeItem('key');

// Șterge toate datele din sessionStorage
sessionStorage.clear();

Valoare

Un obiect Storage 

Exemplu

Următorul fragment de cod accesează obiectul sesiune al domeniului curent  Storage și îi adaugă un nou element de date folosind Storage.setItem().

sessionStorage.setItem('myCat', 'Tom');

Următorul exemplu stochează automat conținutul unui câmp de tip text, iar daca browser-ul se reîmprospătează în mod accidental, restaurează conținutul câmpului de tip text astfel încât informația introdusă nu se pierde.

// Interogare câmp text pe care-l vom urmări
var field = document.getElementById("field");
 
// Verifică dacă există o valoare stocată automat
// (aceasta se va întâmpla doar dacă pagina se reîncarcă accidental)
if (sessionStorage.getItem("autosave")) {
  // Restaurează conținutul câmpului de tip text
  field.value = sessionStorage.getItem("autosave");
}
 
// Așteaptă modificări în campul de tip text
field.addEventListener("change", function() {
  // Și stochează rezultatul în obiectul session storage
  sessionStorage.setItem("autosave", field.value);
});

 

Nota: Pentru un exemplu complet urmați link-ul Using the Web Storage API 

Specificații

Specificație Stare Comentarii
Unknown
The definition of 'sessionStorage' in that specification.
Unknown  

Compatibilitate Browser

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Element Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
localStorage 4 3.5 8 10.50 4
sessionStorage 5 2 8 10.50 4
Element Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.1 ? 8 11 iOS 3.2

Browser-ele au capacităti de stocare diferite, atât pentru localStorage cât și pentru sessionStorage. Aici puteți găsi  o comparație detaliată pentru diferite browser-e.

Notă: începând cu iOS 5.1, Safari Mobile stochează datele localStorage în directorul de  cache, director care poate fi golit automat de către sistemul de operare, mai ales atunci când spațiul de stocare devine insuficient.

Vezi și

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, afnAndrei, miltisus
Last updated by: mdnwebdocs-bot,