Elementul HTML <abbr> reprezintă o abreviere și opțional oferă o descriere completă a acesteia. Dacă este prezent, atributul title trebuie să conțină această descriere completă și nimic altceva.

Categorii de conținut Flow content, phrasing content, palpable content
Conținut permis Phrasing content
Omiterea tagurilor None, both the starting and ending tag are mandatory.
Părinți permiși Orice element care acceptă phrasing content
Roluri ARIA permise Oricare
Interfață DOM HTMLElement

Atribute

Acest element include doar atribute globale.

Folosește atributul title pentru a defini descrierea detaliată a abrevierii. Mulți agenți utilizator prezintă acest lucru ca o sugestie.

Notă: În limbile cu număr gramatical (în special limbile cu mai mult de două numere, cum ar fi limba arabă), folosește același număr gramatical în atributul title ca în interiorul elementului tău <abbr>.

Exemplu

<abbr title="Laugh Out Loud">LOL</abbr>
<abbr title="Internationalization">I18N</abbr>

Vezi mai multe exemple detaliate în articolul Cum să marchezi abrevierile și să le faci ușor de înțeles.

Stilul implicit

Scopul acestui element este doar pentru comoditatea autorului și toate browserele îl afișează implicit inline (display: inline), deși stilul său implicit variază de la un browser la altul:

  • Anumite browsere, precum Internet Explorer, nu îl stilizează diferit de un element <span>.
  • Opera, Firefox și altele adaugă o linie de subliniere punctată la conținutul elementului.
  • Câteva browsere nu numai că adaugă o linie de subliniere punctată, dar de asemenea îl transformă în small caps; pentru a evita acest stil, adăugând ceva asemănător ca font-variant: none în CSS rezolvă această situație.

Specificații

Specificații Stare Comentarii
HTML Living Standard
The definition of '<abbr>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<abbr>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<abbr>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport de bază 2.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) [1] 7.0 1.3 (Yes)
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobil Opera Mobil Safari Mobil
Suport de bază (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

[1] Până la Gecko 1.9.2 (Firefox 3.6), Firefox a implementat intefața HTMLSpanElement pentru acest element în loc de interfața HTMLElement.

Vezi și

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, alexandracaulea
Last updated by: mdnwebdocs-bot,