Elementul HTML <address> indică faptul că codul HTML inclus furnizează informații de contact pentru o persoană sau persoane sau pentru o organizație.

Informațiile de contact furnizate de conținutul unui element <address> pot lua orice formă adecvată pentru context și pot include orice tip de informații de contact, precum adresa fizică, adresa URL, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele de contact pentru rețele de socializare, coordonate geografice, etc. Trebuie să includă numele persoanei, al persoanelor sau al organizației la care se referă informațiile de contact.

<address> poate fi utilizat într-o varietate de contexte, cum ar fi furnizarea informațiilor de contact ale unei companii în antetul paginii sau indicarea autorului unui articol prin includerea unui element <address> în interiorul elementului <article>.

Categorii de conținut Flow content, palpable content.
Conținut permis Flow content, dar fără elementul <address>imbricat, fără conținut de titlu (<hgroup>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>), fără conținut de secționare (<article>, <aside>, <section>, <nav>), și nici un element <header> sau <footer>.
Omiterea tagurilor None, both the starting and ending tag are mandatory.
Părinți permiși

Orice element care acceptă flow content, dar întotdeauna excluzând elementele <address> (conform principiului logic al simetriei, dacă tagul <address>, ca părinte, nu poate avea elementul imbricat <address>, atunci același conținut <address>, nu poate avea tagul <address> ca părinte).

Roluri ARIA permise Nici unul
Interfață DOM HTMLElement Înainte de Gecko 2.0 (Firefox 4), Gecko a implementat acest element utilizând interfața HTMLSpanElement

Atribute

Acest element include numai atributele globale.

Note de utilizare

 • Pentru a reprezenta o adresă arbitrară, una care nu are legătură cu informațiile de contact, utilizează mai degrabă un element <p> decât elementul <address>.
 • Acest element nu trebuie să conțină alte informații decât informațiile de contact, cum ar fi data publicării (care aparține unui element <time>).
 • De obicei, un element <address> dacă există, poate fi inclus în interiorul elementului <footer> din secțiunea curentă.

Exemplu

Acest exemplu demonstrează folosirea elementului <address> pentru a delimita informațiile de contact pentru autorul unui articol.

 <address>
  Poți contacta autorul la <a href="http://www.somedomain.com/contact">www.somedomain.com</a>.<br>
  Dacă vezi buguri, te rog să <a href="mailto:webmaster@somedomain.com">contactezi webmasterul</a>.<br>
  Ne poți vizita la:<br>
  Mozilla Foundation<br>
  1981 Landings Drive<br>
  Building K<br>
  Mountain View, CA 94043-0801<br>
  USA
 </address>

Rezultat

Deși elementul <address> redă textul cu același stil prestabilit precum elementele <i> sau <em>, este mai adecvat să-l folosești atunci când ai de-a face cu informațiile de contact, deoarece acesta exprimă informații semantice suplimentare.

Specificații

Specificații Stare Comentariu
HTML Living Standard
The definition of '<address>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<address>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<address>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport de bază (Yes) (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 1.0 5.12 1.0
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mini Opera Mobile Safari Mobile
Suport de bază (Yes) (Yes) 1.0 (1.7) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vezi și

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, alexandracaulea
Last updated by: mdnwebdocs-bot,