Elementul HTML <article> reprezintă o compoziție independentă într-un document, pagină, aplicație, sau site, care este destinată să fie independent distribuită sau reutilizabilă. Exemplele includ: o postare de forum, o revistă sau un articol de ziar sau o intrare pe blog.

Categorii de conținut Flow content, sectioning content, palpable content.
Conținut permis Flow content.
Omiterea tagurilor None, both the starting and ending tag are mandatory.
Părinți permiși

Orice element care acceptă flow content. Reține că un element <article> nu trebuie să fie descendent al unui element <address>.

Roluri ARIA permise application, document, feed, main, presentation, region
Interfață DOM HTMLElement

Atribute

Acest element include doar atribute globale.

Note de utilizare

 • Fiecare <article> ar trebui să fie identificat, de obicei prin includerea unui titlu (element <h1>-<h6>) ca un copil al elementului <article>.
 • Când un element <article> este imbricat, elementul din interior reprezintă un articol legat de elementul din exterior. De exemplu, comentariile unei postări de blog pot fi elemente <article> imbricate în <article> reprezentând postarea de blog.
 • Informațiile despre autor ale unui element <article> pot fi furnizate prin intermediul elementului <address>, dar nu se aplică elementelor <article> imbricate.
 • Data și ora publicării unui element <article> pot fi descrise utilizând atributul datetime al elementului <time>Reține că atributul pubdate al <time> nu mai face parte din standardul HTML5 al W3C.

Exemple

<article class="film_review">
  <header>
    <h2>Parcul Jurassic</h2>
  </header>
  <section class="main_review">
    <p>Dinozaurii au fost grozavi!</p>
  </section>
  <section class="user_reviews">
    <article class="user_review">
      <p>Mult prea înfricoșător pentru mine.</p>
      <footer>
        <p>
          Postat pe
     <time datetime="2015-05-16 19:00">16 Mai</time>
     de către Lisa.
        </p>
      </footer>
    </article>
    <article class="user_review">
      <p>Sunt de acord, dinozaurii sunt preferații mei</p>
      <footer>
        <p>
          Postat pe
     <time datetime="2015-05-17 19:00">17 Mai</time>
     de către Tom.
        </p>
      </footer>
    </article>
  </section>
  <footer>
    <p>
      Postat pe
   <time datetime="2015-05-15 19:00">15 Mai</time>
   de Staff.
    </p>
  </footer>
</article>

Specificații

Specificații Stare Comentarii
HTML Living Standard
The definition of '<article>' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of '<article>' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of '<article>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

 

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
articleChrome Full support 5Edge Full support YesFirefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 11.1Safari Full support 4.1WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Vezi și

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, alexandracaulea
Last updated by: mdnwebdocs-bot,