Elementul HTML <style> conține informații despre stil pentru un document, sau o parte a unui document. În mod implicit, instrucțiunile de stil scrise în interiorul acelui element sunt de așteptat să fie CSS.

Categorii de conținut Conținut metadata, și dacă atributul scoped este prezent: flow content.
Conținut permis

Conținut text care corespunde atributului type, care este text/css.

Omiterea tagurilor Nici un tag nu poate fi omis.
Părinți permiși Orice element care acceptă metadata content.
Roluri ARIA permise Niciunul
Interfață DOM HTMLStyleElement

Atribute

Acest element include atribute globale.

type
Acest atribut definește limbajul stilizat ca tip MIME (nu ar trebui specificat charset). Acest atribut este opțional și dacă lipsește implicit va fi text/css.
media
Acest atribut definește tipul media la care să se aplice stilul. Valoarea sa este media query, care implicit este all dacă atributul lipsește.
nonce
Un nonce criptografic (număr utilizat o singură dată) pentru a adăuga stiluri inline într-un stil-src al Politicii de Securitate a Conținutului. Serverul trebuie să genereze o valoare nonce unică de fiecare dată când transmite o politică. Este esențial să oferi un nonce greu de ghicit, deoarece ocolirea politicii resursei este altfel neînsemnată.
title
Specifică seturi alternative de foi de stil.
scoped
Acest atribut specifică faptul că stilurile se aplică numai elementelor părintelui (părinților) și copiilor.

Nestandardizat
Această caracteristică nu este standardizată și nu se află pe o listă de standarde. Nu o folosi pe site-urile de producție: aceasta nu va funcționa pentru fiecare utilizator. Pot exista și incompatibilități mari între implementări și comportament care se poate schimba pe viitor.

Învechit
Această caracteristică este învechită. Deși poate funcționa în anumite browsere, utilizarea sa este descurajată, deoarece poate fi eliminată în orice moment. Încearcă să eviți utilizarea acesteia.

Exemple

O foaie de stil simplă

<style type="text/css">
body {
  color:red;
}
</style> 

Specificații

Specificații Stare Comentarii
HTML Living Standard
The definition of 'style' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of 'style' in that specification.
Recommendation Nici o schimbare de la HTML 4.01 Specification.
HTML 4.01 Specification
The definition of 'style' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport de bază 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0
scoped No support[1] No support No support[2] No support No support No support
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport de bază 1.0 (Yes) 1.0 (1.0) 9.0[3] 6.0 1.0
scoped No support No support No support[2] No support No support No support

[1] Chrome 19 până la 34 îl suportă după activarea „Enable <style scoped>’” în chrome://flags. A fost eliminat în Chrome 35 și în versiunile ulterioare.

[2] Firefox 21 a implementat <style scoped>, dar a fost ascus în spatele unui pref (layout.css.scoped-style.enabled) în documentele de conținut în Firefox 55+, așa cum nici un alt browser oferă suport.

[3] Mobile Internet Explorer (brandingul anterior al IE Phone — versiuni mai mici de 8) a oferit suport pentru<style scoped>.

Vezi și

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, alexandracaulea
Last updated by: mdnwebdocs-bot,