This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Metoda unshift() adaugă unul sau mai multe elemente la începutul unui obiect de tip tablou și returnează noua lungime a tabloului.

Sintaxa

arr.unshift([element1[, ...[, elementN]]])

Parametri

elementN
Elementele de adăugat la începutul tabloului.

Returnează

Noua valoare a proprietății length a obiectului care a apelat metoda.

Descriere

Metoda unshift inserează valorile primite ca parametru la inceputul unu obiect de tip listă.

unshift este intenționat generică; aceasta metoda poate fi apelata prin call sau apply la obiecte de tip listă. Obiecte care nu contin o proprietate length ce să reflecte ultima valoare dintr-o serie de indecși numerici începând de la zero, s-ar putea sa nu se comporte într-un mod semnificativ.

Exemple

var arr = [1, 2];

arr.unshift(0); // rezultatul este 3, noua lungime
// arr este [0, 1, 2]

arr.unshift(-2, -1); // = 5
// arr este [-2, -1, 0, 1, 2]

arr.unshift([-3]);
// arr este [[-3], -2, -1, 0, 1, 2]

Specificații

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.unshift' in that specification.
Draft  

Compatibilitate Browser

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vezi și

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, andyghiuta, danielionescu
Last updated by: mdnwebdocs-bot,