Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

RangeError: invalid argument (Edge)
RangeError: radix must be an integer at least 2 and no greater than 36 (Firefox)
RangeError: toString() radix argument must be between 2 and 36 (Chrome)

Error type

RangeError

What went wrong?

The optional radix parameter of the Number.prototype.toString() or the BigInt.prototype.toString() method was specified. Its value must be an integer (a number) between 2 and 36, specifying the base of the number system to be used for representing numeric values. For example, the decimal (base 10) number 169 is represented in hexadecimal (base 16) as A9.

Why is this parameter's value limited to 36? A radix that is larger than 10 uses alphabetical characters as digits; therefore, the radix can't be larger than 36, since the Latin alphabet (used by English and many other languages) only has 26 characters.

The most common radixes:

Examples

Invalid cases

(42).toString(0);
(42).toString(1);
(42).toString(37);
(42).toString(150);
// You cannot use a string like this for formatting:
(12071989).toString('MM-dd-yyyy');

Valid cases

(42).toString(2);     // "101010" (binary)
(13).toString(8);     // "15"     (octal)
(0x42).toString(10);  // "66"     (decimal)
(100000).toString(16) // "186a0"  (hexadecimal)

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: fscholz, mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, nmve, Sheppy
Përditësuar së fundi nga: fscholz,